* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Xbox 360 Slim openmaken1 Het openmaken van de boven en onderkant ( als de xbox rechtop staat )

Gebruik hiervoor geen schroevendraaier !!

(metaal + plastic = geklungel). Het gaat beste met een bankpas o.i.d. zoals te zien op onderstaande foto`s


2  Nu gaat de grill er makkelijk vanaf.


3  De andere kant gaat op dezelfde manier.


3  Met een kleine schroevendraaier kun je voorzichtig de clips loshalen.

4  Kijk goed naar onderstaande foto`s. Als de gill eraf is zie je kleine gaatjes links en rechts. Steek hier een kleine schroevendraaier in om de clipjes los te maken. de grill ligt erbij zodat je een goede indruk krijgt waar ze ongeveer zitten.En de andere kant.

5  Nu deze er ook af zijn is het tijd om de wireless adapter te verwijderen ( rood omcirkeld )

Even los schroeven en dan gaat hij er heel gemakkelijk uit.
En verwijderd !

6  Nu gaan we de case verwijderen. Op onderstaande foto`s is duidelijk te zien waar de clips zich bevinden. Gewoon met dezelfde kleine schroevendraaier rustig losmaken zodat je voorzichtig de case verwijderd.Hier zitten ze links en rechts.


Hier zit hij in het midden.

Hier rechts.


6  Nu heb je dit resultaat... Maar hij gaat nog niet van elkaar?

7  Er zit nog een verborgen clip zoals hieronder te zien is.
8  Nu is het tijd voor de front case faceplate. Je ziet clipjes aan elke kant bij onderstaande foto. Los klikken en voorzichtig weghalen ( er loopt een kabel achter !!! )


9  Ok .. Met de frontplaat ernaast Zie je dat de kabel verbonden is met het pcb board. Inplaats van de kabel los te klikken verkies ik ervoor om de pcb board los te halen zoals hieronder te zien is.
Iets duidelijker.Pcb board en faceplaat verwijderderd.


10  Wanneer de eerste case plaat verwijderd is, draaien we de xbox om en halen we de zwarte schroeven weg. inclusief degene die verborgen is onder een sticker ( midden )
Nu het 2e gedeelte van de case, en nu hebben we al zicht op de drive.Gefeliciteerd!! Nu kun je de drive loskoppelen en ermee gaan doen wat je wilt.

Doe dit op eigen risico, en wij nemen geen verantwoordelijkheid als je schade hebt gemaakt!!Nog enkele foto`s van de drive en zijn binnenwerk.


De gereedschappen die ervoor gebruikt zijn.

Retro systemen

Leden : 105178
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263093