* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

De firmware van de PS Vita achterhalen

PS Vita - Instellingen De PS Vita krijgt regelmatig een systeem firmware update, maar welke firmware staat erop jouw systeem? In deze tutorial laten we je zien waar je de firmware van jouw PS Vita systeem kan zien.

Belangrijk: Om op Playstation Network te kunnen moet je altijd beschikken over de laatste firmware.

Waar staat de firmware van mijn PS Vita?

De firmware van jouw PS Vita systeem is erg gemakkelijk te achterhalen. Zet je PS Vita systeem aan en ga naar instellingen. Ga vervolgens naar "Systeem" en kies vervolgens voor "Systeeminformatie".

Vervolgens krijg je een overzicht te zien met de firmware welke op je PS Vita staat, evenals je MAC adres. Dit MAC adres is uniek en is in het voorbeeld hieronder verwijderd omdat deze informatie niet bedoeld is om te verspreiden.

PS Vita firmware

Retro systemen

Leden : 105178
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263102