* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

PSP Softmodden (Custom firmwares)

Met een custom firmware wordt het mogelijk om ISO's af te spelen op de Playstation Portable. In deze categorie zijn de tutorials te vinden hoe je een CFW op je PSP installeert.

Filter op titel      Toon #  
# Artikeltitel Auteur
1 Custom Firmware 6.39ME-9 installeren op de PSP Gammapooka
2 Custom Firmware op je PSP zonder pandora of speciale magic gate stick Gammapooka

Retro systemen

Leden : 104501
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5219111