* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Pandora ombouw

De Pandora ombouw is waarschijnlijk de meest bekende manier om je PSP om te bouwen. Het enige wat je nodig hebt is een Pandora batterij in een minuut of 10 is jouw PSP omgebouwd! Daarnaast kan je met een Pandora batterij ook je PSP unbricken.

Filter op titel      Toon #  
# Artikeltitel Auteur
1 Een Semi-Brick PSP unbricken Alex
2 Een Full Brick PSP unbricken A4E
3 PSP ombouwen met Pandora en MMS Alex

Retro systemen

Leden : 104501
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5219111