* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Playstation 3 Softmodden (Custom firmwares)

Door je Playstation 3 te softmodden met behulp van custom firmwares, kan je, gratis, je playstation 3 softmodden. Hierdoor kan je homebrew gebruiken op je Playstation 3!

Filter op titel      Toon #  
# Artikeltitel Auteur
1 De prettigste CFW van het moment EnGy en?
2 TUTORIAL: Updaten vanaf 3.55 of lager naar de nieuwste CFW's (REBUG en Rogero) Hannibal1471
3 TUTORIAL : reActPSN Devian
4 Tutorial : Playstation updaten naar nieuwste OFW Hannibal1471
5 PS3 Softmodden met Kmeaw Custom Firmware Jeroen

Retro systemen

Leden : 104501
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5219111