* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Verhoog het aantal beschikbare spellen in ps3gen

Er zijn maar maximaal 4 spellen beschikbaar in PS3GEN. Met deze tutorial kunnen we deze limiet verhogen naar maximaal 255 spellen (FF in hex)

PART 1

1. Je hebt een HEX bewerker nodig. In deze tutorial gebruiken we Winhex. open winhex. Open Tools-> Open Disc. Selecteer de harde schijf die geformatteerd is in ps3gen formaat.
2. Ga naar Offset 2000B.
3. Dan zie je dit:4. Verander de waarde van de byte in offset 2000B voor het gewenste aantal spellen en voeg bytes 05D3A0 en 0B toe, zoveel als dat je nodig hebt. Als voorbeeld heb ik hier 5 spellen gedaan. Vergeet niet na het aanpassen in Winhex op Save te klikken!.
5. Dit is er gebeurd:
PART 2

Wijzig de partitiegrootte:

1. Ga naar Offset 1CC.
2. Vernader 1 en 2 bytes. Maximale grootte van de partitie is 2TB.

Je kan gemakkelijk je partitie tot elke gewenste grootte aanpassen, tot maximaal 2TB. Een voorbeeld: Je wilt een partitie aanmaken van 500GB. Verander byte 1 naar 3E en byte 2 naar 80.

Berichten: 5 jaren 4 weken geleden door Puffeltje #38875
Puffeltje's Avatar
Is er ergens een vertaallijst voor de partitieafmeting? welke waardes moet je bijvoorbeeld invullen voor partities van 600, 700 of 300 bijvoorbeeld?
Berichten: 5 jaren 4 weken geleden door Devian #38871
Devian's Avatar
Sounds good!

Retro systemen

Leden : 105178
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263082