* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

[Windows] Branden met Imgburn

Er zijn vele programma's waarmee je ISO bestanden kan branden. In deze tutorial laten we je zien hoe je dit met het programma 'ImgBurn' doet.

ImgBurnBenodigdheden

  • ImgBurn Versie:2.5.5.0

  • Een Windows computer
  • Een DVD of CD

Instructies

Download ImgBurn hierboven en installeer het net als ieder ander programma. Open na de installatie ImgBurn en klik op de 'Write image file from disc' knop.

Open daarna de ISO die je wilt branden. Je hoeft niet de speed te veranderen windows leest namelijk alle snelheden. Nu kunt u branden klik hiervoor op Burn. De ISO wordt nu gebrand op de disc!

Wanneer je een vinkje voor "Verify" hebt laten staan, zal ImgBurn na het branden de disc controleren of de ISO goed op de disc is gebrand.

Retro systemen

Leden : 105178
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263089