* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Branden & Mounten

In deze categorie zijn handleidingen te vinden hoe je een bestand kan branden op een CD of DVD. Daarnaast bevat deze categorie informatie over het mounten van ISO's.

Filter op titel      Toon #  
# Artikeltitel Auteur
1 [Mac] Afspeelbare DVD branden van een VIDEO_TS map Jeroen
2 [Windows] Mounten met deamon-tools A4E
3 [Windows] Branden met Imgburn Jeroen

Retro systemen

Leden : 104501
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5219111