* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Sneller downloaden met BitTorrent

Download jij met bitTorrent maar gaan jou downloads te langzaam? Volg dan deze tutorial om het maximale uit BitTorent te halen!

Benodigdheden

Tutorial

  1. Download Bittorrent en installeer het.
  2. Start nu BitTorrent op en klik ctrl+p tegelijker tijd in je krijgt nu een venster te zien klik in het linker rijtje op bandbreedte.
  3. Zorg er nu voor dat jou venster er precies zo uit ziet als het onderstaande plaatje. 
  4. Druk op toepassen en daarna op ok ga nu naar de site torrentz als voorbeeld nemen we Adobe 9.0.
  5. Je ziet allemaal download links staan kies bijvoorbeeld voor kickasstorrents en download de torrent.
  6. Als alles nu goed is gegaan staat de download nu in BitTorrent klik twee keer op de download er verschijnt nu een venster. Hier staan allemaal trackers en hier gaan we er nog een paar bij toevoegen.
  7. Ga terug naar de link die in stap 4 en als het goed is zie je een lijstje met trackers die er ongeveer zo uitziet:              
  8. Kopieer de bovenste 3 in het venster dat nog aan staat in BitTorrent en je je krijgt dan een optimale download snelheid. zorg er wel voor dat er tussen elke tracker een enter zit anders ziet BitTorrent ze niet.
  9. Let op!! Gebruik BitTorrent alleen voor legale doel einde


 

Berichten: 5 jaren 11 maanden geleden door miele668 #28884
miele668's Avatar
dan krijg ik dus een systeeminformatiebestand
Berichten: 5 jaren 11 maanden geleden door miele668 #28883
miele668's Avatar
als ik soms wat download, bijv. een film een systeeminformatiebestand waar dat goed voor?

Retro systemen

Leden : 105178
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263094