* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Hardmodden

Dit is de andere manier om uw wii om te bouwen. In deze categorie leggen we uit hoe je hem hardwarematig ombouwd. Dit wordt 'Hardmod' genoemd, omdat je het met hardware doet dus met een chip. Hierdoor kost het wel wat, ook staat er hoe u uw hardmod moet updaten.

Filter op titel      Toon #  
# Artikeltitel Auteur
1 D2pro updaten naar firmware 1.8 Daniel (aka Beanface)
2 WiiKey updaten naar firmware 1.99 Beta Alex

Retro systemen

Leden : 104501
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5219111