* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Softmodden

De Wii is op twee verschillende manieren om te bouwen. In deze categorie leggen we uit hoe je hem softwarematig ombouwd. Dit wordt 'Softmod' genoemd, omdat je het alleen met software doet en dus niet met een chip. Hierdoor kost het niets, maar kan je wel back-ups afspelen!

Filter op titel      Toon #  
# Artikeltitel Auteur
1 Wii Softmod updaten met het Homebrew Channel Alex
2 NAND back-up terugzetten A4E
3 Wii softmodden voor elke firmware v9 Smellflowers

Retro systemen

Leden : 104501
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5219111