* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

DSi hacken met DSi Ware exploits (DSi Mode)

In deze categorie zijn alle exploits te vinden waarmee het mogelijk is om de DSi Mode te hacken. Daardoor heb je toegang tot het snellere RAM van de NDSi, de camera en de SD kaart!

Filter op titel      Toon #  
# Artikeltitel Auteur
1 Nintendo DSi Hack met DSi Ware Exploit Sudokuhax Jeroen

Retro systemen

Leden : 104501
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5219111