* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Software installeren voor flashcards

R4Doordat er vele verschillende DS flashkaarten zijn, hebben we voor elk kaartje een overzichtelijke tutorial gemaakt, waarbij u gemakkelijk ziet welke download u nodig heeft en hoe u de software installeert om het kaartje te gebruiken!

Filter op titel      Toon #  
# Artikeltitel Auteur
1 De R4 DS klaar maken voor gebruik Jeroen
2 De Acekard 2i klaar maken voor gebruik Jeroen
3 De DSTT klaar maken voor gebruik Jeroen
4 De Acekard 2 klaar maken voor gebruik Jeroen
5 De DSTWO updaten of klaarmaken voor gebruik Devian
6 De DSTTi klaar maken voor gebruik Jeroen
7 De Cyclo DS Evolution klaar maken voor gebruik Jeroen
8 De EDGE klaar maken voor gebruik Jeroen
9 De iTouch klaar maken voor gebruik Alex
10 De iEDGE klaar maken voor gebruik Jeroen
11 De Cyclo DS iEvolution klaar maken voor gebruik Jeroen

Retro systemen

Leden : 104501
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5219111