* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

imageHet is al een tijdje mogelijk elke iPhone, iPad en iPod te jailbreaken mits de iOS tussen 8.0 en 8.1.2 zit.
Mocht je iOS hierboven zitten dan is er helaas nog geen Jailbreak mogelijk en raden we aan onze website in de gaten te houden, maar als je iOS wel op de juiste versie zit en je opzoek bent naar een goede handleiding dan is DownloadTutorial.nl natuurlijk de beste plek hiervoor. TestDisk heeft een duidelijke handleiding gemaakt hoe dit moet, deze vind je hier:

Jailbreak iOS 8.0 t/m 8.1.2 HANDLEIDING

 

Retro systemen

Leden : 105183
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263529