* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

apple-carplay-mercedesVanaf vandaag heeft Nederland officieel ondersteuning voor het Carplay autoplatform van Apple, het Carplay autoplatform maakt het mogelijk dat iPhone het entertainment-systeem van de auto kan overnemen. Op de website van Apple is een update waardoor Nederland nu ook zichtbaar is in de lijst. Ook in Denemarken, Nieuw-Zeeland, Rusland en Zweden voegt Apple ondersteuning toe. 

 

Carplay is het systeem van Apple waarmee de iPhone wordt gekoppeld aan de auto. Het systeem in de auto toont een aantal apps en diensten welke aanwezig zijn op de telefoon waaronder de muziek en navigatie applicatie. Ook is het mogelijk om oproepen aan te nemen, sms’jes te laten voorlezen en deze te beantwoorden met spraakbesturing.

De toevoeging van de Nederlandse taal is geen verassing aangezien afgelopen week Apple ook Nederlandse Siri heeft vrijgegeven voor het iOS platform. Deze nieuwe ontwikkeling maakt het voor auto-fabrikanten makkelijker Carplay te integreren in nieuwe auto's.

Berichten: 2 jaren 4 maanden geleden door Devian #47500
Devian's Avatar
Uitbreidingen in bestaande auto's zou wel interessant zijn, maarja, daar kunnen we enkel over dromen. Autofabrikanten willen natuurlijk meer auto's verkopen. Misschien komt er een aftermarket oplossing.

Retro systemen

Leden : 105183
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263531