* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

black-ops-3Het is inmiddels een ritme geworden, een nieuwe Call Of Duty game rond het einde van het jaar. Dit keer mogen we de opvolger van Black Ops 2 verwachten. Ik zit vol lof te wachten aangezien de Advanced Warfare editie totaal niet mijn game is, al dat gespring en fantasy wapens. Niet echt mijn ding, zit dus nog steeds COD Ghost op mijn Xbox One te spelen.... Maar de COD Black Ops 2 was wel echt een game waarvan ik heb genoten en deel 3 ''zou'' alleen maar beter moeten zijn.

Trailer ziet er redelijk uit, hoop dat de gameplay realistisch blijft. Wat vinden jullie ervan?Retro systemen

Leden : 105183
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263528