* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

logo ps4FW 2.50 stond bekend om erg vervelende bugs, dit is nu grotendeels opgelost met Firmware update 2.51. De update is net iets groter dan 200MB. 

Firmware update 2.51 brengt slechts enkele verbeteringen met zich mee. Wat vooral is verbeterd is de algemene stabiliteit van de Playstation 4. Gamers klaagde zelfs over het freezes in games van PS4 consoles op FW 2.50. Dit mag natuurlijk nooit gebeuren en zou nu dus opgelost moeten zijn.

 

Retro systemen

Leden : 105183
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263526