* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Het IP adres van je iPhone vinden

In deze tutorial gaan we opzoek naar het IP adres van je iPhone. Deze is erg gemakkelijk te vinden waardoor je snel klaar bent!

Stap 1

Ga naar het springbord en kies 'Settings' of 'Instellingen'.Stap 2

Kies vervolgens 'Wi-FI'Stap 3

Druk op het netwerk waarvan je het IP adres wilt weten. Druk vervolgens op het blauwe pijltje met de pijl naar rechts erin.Stap 4

Je ziet nu het IP adres van je iPhone!

Retro systemen

Leden : 105178
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263068