* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

[Mac] Jailbreak je iDevice met RedSn0w

Volg eerst het jailbreak-stappenplan om te kijken of deze tutorial geschikt is voor jouw iDevice & softwareversie!

Met deze tutorial is het mogelijk om met behulp van Redsn0w je iDevice te jailbreaken. Deze tutorial is geschreven voor Mac gebruikers.

Benodigdheden

Download RedSn0w hierboven. Maak vervolgens een map aan op je bureaublad en noem deze "Pwnage". Plaats vervolgens zowel Redsn0w als de iOS voor jouw iDevice in deze map. De iOS voor jouw iDevice is hier te vinden.

Verbind vervolgens je iDevice met de Mac en start iTunes op. Selecteer je iDevice uit de lijst met apparaten aan de linkerkant. Druk nu op "Herstellen", maar houdt de ALT toets van je toetsenbord ingedrukt. Ga nu naar de map "Pwnage" en selecteer het zojuist gedownloade softwarebestand (het IPSW bestand). Je iDevice wordt nu hersteld.

Na het herstellen van je iDevice open je Redsn0w. Deze staat in de map "Pwnage" op het bureaublad. Druk op "Browse" en zoek nu weer het IPSW bestand van jouw iDevice op. De firmware wordt nu gecontroleerd en de jailbreak wordt voorbereid.

Je krijgt nu diverse mogelijkheden. Kies hier alleen "Install Cydia" en druk op "Next". Stop nu je iDevice in je computer en zorg ervoor dat deze uit is wanneer je op "Next" drukt. Wanneer je iDevice uit is druk je op "Next".

Redsn0w geeft je nu instructies hoe je de iDevice in DFU mode krijgt. De iDevice kan alleen in DFU mode worden gejailbroken.

Vertaling van de instructies om in DFU mode te gaan:
  1. Druk de power knop (aan en uit knop) 2 seconden in
  2. Houd nu de power knop en de home knop (het rondje op je iDevice) 10 seconden ingedrukt
  3. Je moet nu niet meer op de Power knop drukken, maar houd wel je hand nog 30 seconden op de home knop!

Nadat je iDevice in DFU mode zit, zal deze herkend worden en zal de iDevice gejailbroken worden. Dit kan ongeveer 5 minuten duren. Nadat het proces voltooid is, zal Cydia op het springboard staan!

Retro systemen

Leden : 105178
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263050