* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

[Mac] Jailbreak je iDevice met Spirit

SpiritIn deze tutorial gaan we een untethered jailbeak uitvoeren, door middel van 'Spirit'. Deze tutorial is geschreven voor Mac gebruikers.

Benodigdheden:

  • iDevice (iPhone of iPod met iOS 3.1.2 of 3.1.3 | iPad met iOS 3.2)
  • Spirit (Mac)

  • iTunes (elke versie tot 9.1.1 werkt)

Belangrijk: Je moet je iDevice eerst herstellen!

Stap 1

Download 'Spirit' hierboven en sla het programma op.

Stap 2

Open het programma Spirit nu en sluit je iDevice aan op je Mac. Druk daarna op de 'Jailbreak' knop.

Stap 4

Het programma zegt wanneer de jailbreak klaar is. Daarna kan je op 'Quit' drukken.

Stap 5

Je iDevice zal nu opnieuw opstarten en je krijgt een laad scherm te zien. Nadat het klaar is, zal je de nieuwe app 'Cydia' op je iDevice zien!

 

Retro systemen

Leden : 105178
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263055