* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

LG - Factory Mode

 


lg

Wanneer je in de factory mode van je mobiel bent kun je vrij veel dingen doen bijvoorbeeld je telefoon resetten, Nieuwe software installeren, een backup maken en je simlock eraf halen. Maar hoe kom je er eigenlijk? Dit ga ik in deze korte en gemakkelijke tutorial uitleggen. Met deze tutorial krijg je de meest LG smartphone's in factory mode.

 

1e Methode:

 

  1. Druk de volume knop omhoog en de home button tegelijkertijd in.
  2. Druk op de power knop om hem aan te zetten.
  3. Ondertussen hou je de home button en de volume knop omhoog nog steeds ingedrukt. Totdat het licht aan gaat van je toestel.
  4. Gefeliciteerd je bent in factory mode.
  5. Zo niet probeer methode 2.

 

 

2e Methode:

 

  1. Hou de volumeknop naar beneden, de home knop en de zoek knop tegelijker tijd ingedrukt.
  2. Doe dit totdat het licht van je toestel aan gaat.
  3. Gefeliciteerd je bent in factory mode.

 

 

 

 

Retro systemen

Leden : 105178
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263072