* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Motorola - Factory Mode

Motorola

Wanneer je in de factory mode van je mobiel bent kun je vrij veel dingen doen bijvoorbeeld je telefoon resetten, Nieuwe software installeren, een backup maken en je simlock eraf halen. Maar hoe kom je er eigenlijk? Dit ga ik in deze korte en gemakkelijke tutorial uitleggen. Met deze tutorial krijg je de meest Motorola smartphone's in factory mode.

 

  1. Telefoon helemaal uitschakelen voor de zekerheid kun je de baterij er uit halen en er weer in doen.
  2. Wanneer hij uit staat druk je de home button en de power knop tegelijkertijd in tot dat je het motorola teken ziet.
  3. Als je het motorola teken ziet laat je de power knop los maar hou je de home button nog steeds ingedrukt.
  4. Als je het driehoekje met de android ziet ben je in factory mode.
  5. Met de volume knop kun optie kiezen en met de powerknop selecteer je hem.

 

 

Retro systemen

Leden : 105178
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5263070