* @GNU General Public License */ // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // register the handler $mainframe->registerEvent( 'onPrepareContent', 'plgInsertHTMLEditorButton' ); function plgInsertHTMLEditorButton( &$row, &$params, $page ) { global $mainframe; $pattern = '/\{HTML\}(.*?)\{\/HTML\}/i'; // match {HTML}...{/HTML} case no sensitive, execute php in string replace // Security $acl =& JFactory::getACL(); if( $acl->getAroGroup($row->created_by)->id >= 23 || $acl->getAroGroup($row->modified_by)->id >= 23 ) $row->text = preg_replace_callback( $pattern, 'IHEBP_decodehtmlspecialchars', $row->text ); } function IHEBP_decodehtmlspecialchars( $match ) { $match[1] = str_ireplace( "
", "\n", $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("<",">"), array("<",">"), $match[1] ); $match[1] = str_replace( array("{apos}","{quot}","{amp}"), array("'","\"","&"), $match[1] ); return $match[1]; }

Google Android

Samsung Galaxy S2Android is een besturingssysteem voor mobiele telefoons en tablets, ontwikkeld door Google. Android draait onder andere op telefoons van Samsung, LG, Sony Ericsson, HTC. Standaard zijn er al vele applicaties aanwezig op het besturingssysteem, Maps, YouTube en een audio player. Net als bij iOS toestellen is er bij Android ook een App Store beschikbaar, welke de Android Market genoemd wordt.

Een Android telefoon is in de meeste gevallen te flashen. Door je telefoon te flashen veranderd de software van je telefoon, waardoor je onder andere de mogelijkheid hebt om CPU te over klokken. Daarmee wordt je telefoon sneller, maar gebruikt deze ook meer energie.

Momenteel zijn er nog geen Android tutorials beschikbaar. Wel is er op het forum een categorie waar vragen over Android geplaatst kunnen worden.

Retro systemen

Leden : 105240
Artikelen : 1772
Artikelen bekeken hits : 5270110